.
ஜ۩ NEWS ۩ஜ


Thursday, June 10, 2010

Speedy BLog Competition

Sobat blogger sekarang tanggal 10 juni 2010 , artinya apa ?? 
Speedy Blog Competition Pendaftaran Di tutup hari ini , Wah jadi gak sabar nunggu pengumuman walaupun sich aku gak berharap terlalu banyak , new biew model aku yang baru belajar ngeblog heheh , lagian da bisa ikut ajah da bersyukur , karena beberapa hari kemarin aku liat peserta dari Speedy Blog Competition , sebagian di tendang keluar dari kompetisi karena gak memenuhi persaratan , sayang sekali yah padahal di lihat - lihat meraka sudah berpengalaman di bidang blog , dan mereka berusaha meramaikan / Merayakan persaingan Speedy Blog Competition tapi apa di kata peraturan tetap peraturan .

hari ini peserta Speedy Blog Competition tinggal  141 peserta, dan yang memenuhi kriteria untuk dinilai sebanyak 86 peserta nih yang jadi pertanyaanku yang patut di nilai cuman 86 peserta ???
apa blog aku termasuk yang ke 86 yah atau gak patut dinilai ?? apapun jawaban yang ada pasti dapat di terima dengan lapang dada heheh , tapi apapun jawabannya tolong buat penilai beri alasan supaya bisa buat bahan pembelajaran selanjutnya heheh ngarep  .

Pesan Dari saya buat yang belum beruntung jangan patah semangat tetap blogging  dan buat yang beruntung tolong kita di beri penerangan heheh cukup sekian dulu sahabat blogger ...... have nice day


0 comments:

Post a Comment

 
Powered by Blogger