.
ஜ۩ NEWS ۩ஜ


Wednesday, June 9, 2010

Sarah Amelia buka Suara tentang Ariel

Sarah Amelia buka suara tentang kejadian yang menimpa mantan suaminya , " sebenernya sarah sudah tidak mau ambil pusing soal ariel , karena dia sudah mempunyai keluarga yang lain , tapi yang dikuatirkan sarah amalia adalah anaknya ., aleya sarah takut psikolog aleya menjadi tergangu. 
sarah engan berkomentar lebih dari ini . yang terpenting sekarang bagi sarah adalah menjaga aleya .

1 comments:

millatina silmi said...

alea alien kaliiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hahahahaah

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger